Skip to main content

Inleiding

Om onze virtual airline gestructureerd, eerlijk, duidelijk en respectvol te houden is het hedendaags helaas nodig een reglement te hebben. Wij vragen al onze gebruikers om hiervan kennis te nemen en de inhoud op te volgen. Als een ieder zich aan deze regels houdt, blijft het een gezellige en professionele omgeving om de hobby van ons alleen op een hoog niveau uit te oefenen.
‘De registrant’ wordt in het reglement aangeduid als ‘de piloot’.

Artikel 1 Acceptatiebeleid

 • 1
  Om lid te kunnen worden dient de piloot minimaal 16 jaar oud te zijn. Ben je jonger? Geen probleem, maar vraag dan altijd toestemming aan je ouders. Wij voeren hierop geen controle uit, daar wij geen geboortedatum van onze leden vragen.
 • 2
  Het is niet verplicht lid te zijn van de online netwerken IVAO en/of VATSIM. Echter voeren wij wel een controle uit op kunde van de piloot. Dat wil zeggen dat wij vragen om minimaal 30 uur online vliegervaring. Is dit niet aantoonbaar, dan kan het zijn dat wij een praktisch examen laten afleggen middels een ‘Linecheck’.
 • 3
  De piloot heeft een goede basiskennis van de Engelse taal. Hij/zij kan duidelijk, verstaanbaar en op beleefde wijze communiceren met mede gebruikers van de flight simulator community.
 • 4
  De piloot heeft goed kennis van luchtvaartjargon, alsmede IFR-radiocommunicatie procedures. Hij/zij kan in een online setting duidelijk via microfoon of anderszins via text communiceren met de overige gebruikers.
 • 5
  Wanneer de piloot voor een van de divisies gaat vliegen, heeft hij/zij goede kennis van de vliegtuigen waarmee hij/zij besluit te gaan vliegen. Het ‘onder de knie krijgen’ van het vliegtuig mag niet worden gelogd. Dit dient op voorhand plaats te vinden. Wij kunnen hier uiteraard bij helpen.
 • 6
  De piloot heeft met goed gevolg het ‘First Officer Assessment’ examen afgelegd en een score van tenminste 80% behaald. Het examen mag na de eerste poging slechts eens per 14 dagen worden herhaald.

Artikel 2 Behoud van lidmaatschap

‘De registrant’ wordt hierna aangeduid als ‘de piloot’.
 • 1
  Om actief te blijven dient de piloot minimaal eens per 45 dagen een vlucht uit te voeren.
 • 2
  Na 45 dagen inactiviteit veranderd de status van het account naar ‘On Leave’.
 • 3
  Na 90 dagen inactiviteit krijgt de piloot een schriftelijk verzoek binnen 10 dagen een vlucht uit te voeren.
 • 4
  Na 100 dagen inactiviteit wordt het account van de piloot geschorst. De piloot kan dan niet meer inloggen.
 • 5
  Bij 1 kalenderjaar inactiviteit wordt het account definitief verwijderd. Vluchtgegevens worden niet bewaard.
 • 6
  Ned Air Virtual hanteerd een zero-tolerance beleid op discriminatie en/of pesten. Afhankelijk van de ernst van het feit kan ervoor gekozen worden het lidmaatschap per direct beeïndigen. Tot een besluit genomen is blijft het account geschorst.
 • 7
  Van aantoonbare discriminatie kan tevens aangifte worden gedaan bij het meldpunt discriminatie van Politie Nederland. Data op onze servers kunnen worden gebruikt om de aangifte te onderbouwen.
 • 8
  Schorsing of verbanning van platformen buiten onze virtual airline hoeven niet direct integraal overgenomen te worden. Op basis van de beredenering kan worden besloten hier niet in mee te gaan.

Artikel 3 Operatie

 • 1
  De piloot kan op elk moment tussen divisies schakelen. Hij/zij is niet verplicht om zich te conformeren aan een specifieke luchtvaartmaatschappij.
 • 2
  Realisme en professionaliteit zijn belangrijk voor ons. De piloot moet realistische vluchten uitvoeren met integriteit.
  Bijvoorbeeld: Een transatlantische vlucht wordt meestal niet uitgevoerd met een Embraer of een kleine Boeing 737. We verwachten dat onze piloten realistische keuzes maken bij het uitvoeren van een vlucht.
 • 3
  Ned Air Virtual heeft drie belangrijke HUB-luchthavens voor onderhoud: Amsterdam Schiphol Airport, Rotterdam/The Hague Airport en Eindhoven Airport. De piloot moet minstens eens in de 6 vluchten naar of van een onderhouds-HUB vliegen, tenzij het een route uit de dienstregeling betreft (zoals de Jakarta – Manila – Jakarta pendeldienst). We hebben ook onderhoudscontracten in de VS. voor binnenlandse Amerikaanse vluchten. Zie onze operations pagina voor meer informatie.
  Dit stelt de piloot in staat om een ‘driehoeksvlucht’ uit te voeren. Alle rondleidingen of evenementen zijn vrijgesteld van deze regel.
 • 4
  Vanwege het opkomen van apps zoals ‘Simbrief’ en maandelijks veranderende AIRAC-cycli, vragen we onze piloten om zelf te zorgen voor de juiste routes en een vluchtplan/ladinglijst.
 • 5
  Net als in het echte leven is de piloot persoonlijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van een veilige vlucht. Hij/zij is verantwoordelijk voor het controleren van de route, brandstof en lading.
 • 6
  In geval van onrealistisch ‘misbruik’ van onze systemen, kunnen we besluiten het account op te schorten in afwachting van een gesprek. We gaan ervan uit dat we allemaal streven naar een realistische simulatie van de divisies binnen onze VA.

Artikel 4 Dutch Airline Group VA als ‘merknaam’

 • 1
  Het is niet toegestaan voor iedereen om de gegevens, logo’s of andere intellectuele eigendommen van Ned Air Virtual te publiceren of te verspreiden zonder toestemming van de CEO.
 • 2
  Systemen mogen worden getoond tijdens live-streamvluchten, maar we vragen u om een naamvermelding op te nemen in de beschrijving van uw video.
 • 3
  Deze virtuele organisatie is bedoeld voor een vluchtsimulator. Daarom bezitten we geen enkele luchtvaartmaatschappij-gerelateerde intellectuele eigendom. We handelen integer als het gaat om het simuleren van een waarheidsgetrouwe situatie.
 • 4
  Voor zakelijke vragen kunt u contact opnemen met ceo@nedair-virtual.com.

Artikel 5 Geldigheid van dit reglement

‘De registrant’ wordt hierna aangeduid als ‘de piloot’.
 • 1
  Dit reglement is geldig voor een ieder die onze website gebruikt of er lid van is.
 • 2
  Dit reglement kan gewijzigd worden op basis van voorschrijdend inzicht of nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij of binnen de online community.
 • 3
  Voor vragen over het reglement kunt u contact opnemen met ceo@nedair-virtual.com.

ONZE PARTNERS

Nog geen piloot bij ons?

Solliciteer nu als First Officer!
© Dutch Airline Group VA. All rights reserved. Powered by Duijff Media.